รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2563 08:31:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาบริษัทจดทะเบียน เพื่อดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และการขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH
หลักทรัพย์
KC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้เวลา 8 บริษัทจดทะเบียน อีกไม่เกิน 1 ปี 
ในการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) และการขยายระยะเวลาการเพิกถอน KTECH
เพื่อให้บริษัทดำเนินการตามกระบวนการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (รายละเอียดตาม PDF File)
______________________________________________________________________