รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข่าวเรื่องโควิด-19
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล 
ลอปเม้นท์ จำกัด ("สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้") บริษัทย่อยของ S ในฐานะเจ้าของโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนอโศกตัดถนนเพชรบุรี ได้รับแจ้งจากบริษัท กรุงเทพ ราชเทวี เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารฯ ชั้น 30 ว่าลูกค้าของผู้เช่าที่มาใช้พื้นที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19
หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สิงห์ 
พร็อพเพอร์ตี้ได้ทำการตรวจสอบทันทีและพบว่า ผู้มาใช้พื้นที่คนดังกล่าวได้เข้ามาที่อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563
โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อนเข้ามาในพื้นที่ของอาคาร ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดในวันดังกล่าว
ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ได้แก่
-  ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ในบริเวณชั้น 30 เป็นเวลา 3 วัน 
พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ห้องน้ำทุกชั้น
และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดทุกชั้น
-  ให้ผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน 
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
-  ขอความร่วมมือจากผู้เช่าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างจริงจัง
ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่าทุกท่าน
โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้