รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2563 07:29:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NBC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มีนาคม 2563
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(NBC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 535,436,809.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 535,436,809
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 267,718,405
ทุนใหม่ (บาท)                    : 803,155,214.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 803,155,214
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.53
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 ก.พ. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 มี.ค. 2563
______________________________________________________________________