รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2563 13:39:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่งบการเงินปี 2562 ของ IT ผ่าน SETSMART
หลักทรัพย์
IT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่าน SETSMART        

เรื่อง                        : 
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (IT)
เหตุผล                       : ส่งงบการเงินประจำปี 2562 
แต่ไม่สามารถส่งสรุปผลการดำเนินงาน (Form 45) ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________