รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2563 17:05:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TR-F
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง                        : การยกเลิกการซื้อขายหลักทรัพย์ของ TR-F
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (TR)
วันที่มีผล                      : 20 ก.พ. 2563
หมายเหตุ                      :
ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าว
______________________________________________________________________