รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ม.ค. 2563 13:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563
หลักทรัพย์
BJCHI
แหล่งข่าว
BJCHI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ 
ดังนี้

 1  พุธ  1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
 2  เสาร์  8 กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
 3  จันทร์  13 เมษายน  เทศกาลสงกรานต์
 4  อังคาร  14 เมษายน  เทศกาลสงกรานต์
 5  พุธ  15 เมษายน  เทศกาลสงกรานต์
 6  ศุกร์  1 พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
 7  พุธ  6 พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
 8  พุธ  3 มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
 9  อังคาร  28 กรกฏาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
10  พุธ  12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ
11  อังคาร  13 ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
12  เสาร์  5 ธันวาคม  วันพ่อแห่งชาติ
13  พฤหัส  31 ธันวาคม  วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้