รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2562 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
หลักทรัพย์
T
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE LTD
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 5.8015% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.8015% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.8015% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.8015% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ชนิดา แซ่ตั้ง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.3579% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.3579% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.3579% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.3579% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธีร ชุติวราภรณ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.1176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.1176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.1176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 9.1176% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.892% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.892% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------