รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2562 07:01:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.0132% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0032% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.0132% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0032% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ศุภฤกษ์ ณ สงขลา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 22.3952% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย อินธิเดชน์ พลอินทร์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 2.4463% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว ภริษา ฉายาวสันต์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว นิตยา ณ สงขลา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0001% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 24.8417% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------