รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2562 08:15:00
หัวข้อข่าว
การปลดเครื่องหมาย "SP" หลักทรัพย์ DOD
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 12 พ.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
บริษัทเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
______________________________________________________________________