รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2562 06:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิษณุ เทพเจริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.3195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.3195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9412% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิษณุ เทพเจริญ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 2.0361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.9774% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 2.0361% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.9774% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง เพียงนภา จรูญศรี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.8493% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 11.453% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 4.8493% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 11.453% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการสิ้นสุด Concert Party หุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ นาย พิบูลย์ รัชกิจประการ นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี นาง กชกรณ์ พิบูลธรรมศักดิ์ นางสาว ภัคจิรา รัชกิจประการ บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 
ซึ่งเป็นการสิ้นสุด Concert Party เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 31.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 31.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุด Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------