รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2562 07:02:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย กิตติ ธนากิจอำนวย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 17.6557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 17.6557% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย  หุ้นของ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว อรอร อัครเศรณี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 14.9207% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 14.9207% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------