รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2562 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2562
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 ตุลาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท สิมะกุลธร โฮลดิ้ง จำกัด 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 4.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 36.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 67.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สุธี สิมะกุลธร 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 67.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สุทัศน์ สิมะกุลธร 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 67.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว สุทธินี สิมะกุลธร 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 2.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 67.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย สุเมธ สิมะกุลธร 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 1.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 3.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 8.18% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 67.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย FIL LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.3128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.3128% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.193% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------