รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ย. 2562 08:37:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการสำหรับ EARTH Futures กรณี SET เพิกถอนหลักทรัพย์ EARTH ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Remind)
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แจ้งการดำเนินการสำหรับ EARTH Futures
กรณี ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________