รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2562 13:02:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 19 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ตงฮั้ว โฮลดิ้ง(listed)
โดย นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์(listed)
โดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -23.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล(listed)
โดย นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 24.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 25.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________