รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2562 19:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 16 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
INTUCH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์(listed)
โดย ANDERTON INVESTMENTS PTE.LTD.
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์(listed)
โดย บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์(listed)
โดย นาย กฤษฎา พฤติภัทร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 13.629% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.629% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________