รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ส.ค. 2562 13:46:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง สินทรัพย์อ้างอิงใหม่ 14 ส.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
ฉบับที่ 60/2562
                                                13 
สิงหาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง สินทรัพย์อ้างอิงใหม่ 14 ส.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดซื้อขาย DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศครั้งแรก "DW อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง" 
ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ออกโดย บล. แมคควอรี ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขาย DW
ที่อ้างอิงสินทรัพย์ในต่างประเทศ เริ่มซื้อขาย 8 รุ่นแรก 14 สิงหาคมนี้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ได้พัฒนาใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) ให้มีสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่เป็น DW
อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ออก DW
อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) รายแรก และออกครั้งแรกจำนวน 8 รุ่น แบ่งเป็น Call DW 4 รุ่น และ
 Put DW 4 รุ่น กำหนดซื้อขายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

"การเพิ่มดัชนีต่างประเทศเป็นสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใหม่สำหรับ DW 
นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนและเป็นเครื่องมือในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย DW
ใหม่นี้จะอ้างอิงกับดัชนีฮั่งเส็ง
ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่มีสภาพคล่องและขนาด
ใหญ่สูงสุด 50 บริษัท ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก บล. แมคควอรี ในการออก DW
และร่วมให้ความรู้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ออก DW
ที่อ้างอิงกับดัชนีหรือสินทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น" นายภากรกล่าว

DW อ้างอิงดัชนีต่างประเทศ เป็นตราสารที่ให้สิทธิในการซื้อหรือขายดัชนีอ้างอิงต่างประเทศ โดยผู้ถือ DW 
จะทำกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาดัชนีต่างประเทศที่อ้างอิง
จึงมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งเมื่อราคาดัชนีขึ้นและลง ทั้งนี้ DW
อ้างอิงดัชนีต่างประเทศมีลักษณะและการซื้อขายเหมือนกับ DW ทั่วไป
ชำระส่วนต่างราคาในวันหมดอายุเป็นเงินบาท (Cash Settlement) และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DW
โดยใช้บัญชีเดียวกับหุ้นและซื้อขายเป็นเงินบาท

ที่ผ่านมา DW เป็นหลักทรัพย์ที่เติบโตต่อเนื่องโดย 7 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 
5,406 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีจำนวน DW ออกใหม่ 2,197 รุ่น เพิ่มขึ้น 39%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้
ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดัชนีต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จากเว็บไซต์ของผู้ออก DW
และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า DW เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dw

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________