รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ส.ค. 2562 08:40:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์(listed)
โดย บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/08/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 23.55% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________