รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2562 16:39:00
หัวข้อข่าว
SET News :สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                    ฉบับที่ 58 
/2562
                                           7 สิงหาคม 2562

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนกรกฎาคม 2562

ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,711.97 จุด ลดลง 1.1% 
จากสิ้นเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 9.5% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai
ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 64,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
โดยผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิสูงสุดในอาเซียน

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า
ในเดือนกรกฎาคมตลาดหลักทรัพย์ไทยได้รับผลบวกจากความเชื่อมั่นด้านเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศที่ดีขึ
้น สอดคล้องกับการปรับ outlook เป็นบวกของบริษัทจัดอันดับ rating
ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี
ควรจับตามองความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ได้แก่
สถานการณ์สงครามการค้าที่เริ่มมีสัญญาณของความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้น
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ตลอดจนทิศทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 ปิดที่ 1,711.97 จุด ลดลง 1.1% 
จากสิ้นเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 9.5% จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
-  ในเดือนกรกฎาคม 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 20,524 ล้านบาท
-  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 64,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
-  Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 16.4 เท่า และ
18.5 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.6 เท่า และ 16.0
เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.02% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ MSCI Emerging 
Market ที่อยู่ที่ 2.89%
-  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 10.5% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี
-  ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 14,131 ล้านบาท

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนกรกฎาคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 509,534 สัญญา 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงครึ่งปีแรก

                       "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________