รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2562 08:37:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ TFI
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 ส.ค. 2562
เหตุผล                       :
 - ศาลรับคำฟ้องล้มละลาย
หมายเหตุ                      :
- หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ 
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
- TFI แจ้งถูกฟ้องคดีล้มละลาย โดยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ ล.2817/2562 
รายละเอียดปรากฎตามข่าว TFI วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
______________________________________________________________________