รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2562 17:10:00
หัวข้อข่าว
Trading Alert List Information
หลักทรัพย์
TIPCO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Trading Alert List                


เรื่อง                        :
รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีระดับราคาและปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้า 
และอยู่ระหว่างบริษัทชี้แจงข้อมูล (Trading Alert List)
หลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ Trading Alert List        : 24 ก.ค. 2562
ประจำวันที่
หลักทรัพย์                     : TIPCO
 ราคาเปลี่ยนแปลง (%)                : 21.00
 มูลค่า (ลบ.)                    : 675.44
 ปริมาณ (หุ้น)                    : 56,679,900
การดำเนินการตามมาตรการ               :
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อข่าว 'หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย'
หมายเหตุ                      :
 
______________________________________________________________________