รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2562 18:42:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
หลักทรัพย์
SEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ช. การช่าง(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1791% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0321% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อาฟเตอร์ ยู(listed)
โดย นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.7111% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.7072% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อาร์เอส(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/07/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.8% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________