รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.ค. 2562 16:57:00
หัวข้อข่าว
SET News : สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                    ฉบับที่ 48 
/2562
                                            4 กรกฎาคม 
2562
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำหรับเดือนมิถุนายน 2562

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,730.34 จุด เพิ่มขึ้น 6.8% จาก 
สิ้นเดือนก่อน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และปรับเพิ่มขึ้น 10.6% จากสิ้นปี 2561
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 60,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
3.1% จากเดือนก่อน โดย   ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิสูงสุดในภูมิภาค

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน SET Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในเอเชีย
และมูลค่าซื้อสุทธิของผู้ลงทุนต่างชาติที่สูงที่สุดในเอเชียเป็นผลจากการเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมาก
ขึ้นและมีแนวโน้มว่านโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญจะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกอันได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น
การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย
-  ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ปิดที่ 1,730.34 จุด เพิ่มขึ้น 10.6% 
จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร
และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index
-  ในเดือนมิถุนายน 2562 ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 46,945 ล้านบาท
-  มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 60,533 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
3.1% จากเดือนก่อน
-  Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 16.4 เท่า 
และ 18.6 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า และ 16.0
เท่าตามลำดับ
-  อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 2.98% 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 2.79%
-  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 18 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 10.9% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี
-  ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) อยู่ที่ระดับ 8,529 ล้านบาท
 
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
-  ในเดือนมิถุนายน 2562 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 590,647 สัญญา 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 65% จากเดือนก่อน

 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________