รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 มิ.ย. 2562 08:07:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
หลักทรัพย์
TTTM
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย(listed)
โดย MEDIA KING CAPITAL LTD
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 64.61% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์(listed)
โดย TORAY INDUSTRIES, INC.
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/06/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 47.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________