รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 มิ.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือไมโครซอฟท์ขยาย LiVE แพลตฟอร์ม เป็น Virtual Pitching Platform ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแห่งแรกในไทย
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                 ฉบับที่ 38/2562
                                       12 มิถุนายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือไมโครซอฟท์ขยาย LiVE แพลตฟอร์ม เป็น Virtual Pitching Platform 
ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแห่งแรกในไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนา LiVE แพลตฟอร์มเพื่อขยายบริการ เป็น 
"Virtual Pitching Platform" ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SMEs SE
เพื่อให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลครบในจุดเดียว
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรที่ส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ
พร้อมให้บริการ 12 มิ.ย. นี้

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา LiVE 
แพลตฟอร์ม ต่อเนื่อง โดยมุ่งเป็นแกนหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ได้แก่ สตาร์ทอัพ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าถึงแหล่งระดมทุน โดยมีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ 1)
การตรวจสอบการมีตัวตนของสตาร์ทอัพร่วมกับพันธมิตร 2)
การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 3) การให้คำปรึกษาและส่งเสริมความรู้ 4)
สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจทั้งบนแพลตฟอร์มและนอกแพลตฟอร์ม

"ช่วงที่ผ่านมาพบว่าผู้ลงทุนมีความสนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ 
แต่ยังขาดข้อมูลของธุรกิจที่ครบถ้วนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ประกอบกับยังมีผู้ลงทุนไม่มากที่มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในสตาร์ทอัพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงได้พัฒนาเนื้อหาที่ช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ลงทุนผ่านบริการที่เพิ่มขึ้นบน LiVE แพลตฟอร์ม โดยมีบริษัท
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นผู้พัฒนาระบบ ทั้งนี้ รูปแบบการนำเสนอเป็นรูปแบบเดียวกับ digital
opportunity day และ digital roadshow โดยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพให้ข้อมูลและนำเสนอแผนธุรกิจ
รวมถึงการตอบคำถามแก่ผู้ลงทุนโดยตรง ซึ่ง  ผู้ลงทุนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
หรือดูย้อนหลังได้ นับเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนไทยและต่างประเทศรู้จักสตาร์ทอัพไทยมากขึ้น
ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเปิดเผยและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจต่อการสนับสนุนธุ
รกิจสตาร์ทอัพ ทั้งการร่วมลงทุนและการร่วมเป็นพันธมิตรในระยะยาว" นายแมนพงศ์กล่าว

นอกจากนี้ LiVE แพลตฟอร์ม ยังเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมขับเคลื่อน startup ecosystem 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสอดคล้องนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้วิสาหกิจเริ่มต้นเข
้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตอย่างมั่นคง อาทิ Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA) สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
(TTSA) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน ผ่านการจัดอบรม และสัมมนา และสื่อความรู้ต่างๆ
จากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยในเฟสถัดไปจะเพิ่มในส่วนของ Blogger การให้ความรู้การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ
Webboard เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนในสตาร์ทอัพ
พร้อมเชื่อมโยงการสนับสนุนไปยังพันธมิตรองค์กรขนาดใหญ่ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ การเปิด Data API
เพื่อเชื่อมต่อ เป็นต้น

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 
เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไมโครซอฟท์มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมศักยภาพให้กับทุกคนและทุกองค์กร
รวมถึงสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่มีแนวทางการทำธุรกิจในหลากหลายรูปแบบให้เติบโตอย่างแข็งแรง อย่างไรก็ดี
สตาร์ทอัพบางรายยังขาดช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
หรือแม้กระทั่งการทำการตลาด ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา Startup Community Portal
ให้อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อาซัวร์ ของไมโครซอฟท์
เพื่อพัฒนาทั้งทางเทคโนโลยีและธุรกิจของสตาร์ทอัพด้วยทรัพยากรมากมายจากไมโครซอฟท์
ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์อย่าง Microsoft for Startups
ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการสามารถติดต่อ LiVE แพลตฟอร์ม ในงาน Techsauce Global Summit 2019 วันที่ 
19-20 มิถุนายน 2562 และงาน Startup Thailand 2019 วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 หรือ www.live-mkt.com
e-mail: contact@live-mkt.com www.facebook.com/LiVE.Platform.SET


                         "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________