รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มิ.ย. 2562 14:16:00
หัวข้อข่าว
TFEX News :TFEX เพิ่ม 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มเทรด 10 มิ.ย. นี้
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                          
 ฉบับที่ 3/2562
                                                4 
มิถุนายน 2562

TFEX เพิ่ม 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มเทรด 10 มิ.ย. นี้

TFEX เตรียมเพิ่ม 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 10 มิ.ย. นี้ 
เพิ่มทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนและบริหารพอร์ต

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
หรือ TFEX กล่าวว่า TFEX เตรียมเพิ่ม 19 หุ้นอ้างอิงใหม่ของ Stock Futures จากปัจจุบันที่มี 93 หุ้น
รวมเป็น 112 หุ้นอ้างอิง ซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน โดย Stock Futures
 ชุดใหม่จะเริ่มซื้อขาย 10 มิ.ย. นี้

"Stock Futures เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในสินค้าและใช้ Stock Futures มากขึ้น
โดยใช้เป็นทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนอกจากการลงทุนในหุ้นโดยตรง
รวมทั้งยังช่วยให้สามารถบริหารพอร์ตในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนและบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภ
าพ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีบริษัทสมาชิกเข้ามาช่วยสนับสนุนการเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ให้ Stock
Futures ถึง 4 ราย ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจและเข้ามาซื้อขาย Stock Futures ได้สะดวกมากขึ้น"
นางสาวรินใจกล่าว

19 หุ้นอ้างอิงใหม่ ประกอบด้วย AEONTS และ THANI จากหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ BCPG, BGRIM, EA, ESSO, 
GULF, SGP, SPRC และ SUPER จากหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค COM7, MEGA และ RS จากหมวดพาณิชย์ ERW
จากหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ GFPT จากหมวดธุรกิจการเกษตร ORI จากหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ PRM และ
PSL จากหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ และ TKN จากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้สนใจสามารถติดต่อโบรกเกอร์ TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมสัมมนาเพิ่มเติม ได้ที่ 
www.TFEX.co.th สอบถามโทร 0 2009 9999
______________________________________________________________________