รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2562 17:39:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่ไม่รวมในการคำนวณดัชนี           

เรื่อง                        :
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

ชื่อบริษัท                      :
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(NBC)
วันที่มีผล                      : 07-Jun-2019
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกสั่งพักการซื้อขายติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า
 3 เดือน มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index).