รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ค. 2562 08:18:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บี-52 แคปปิตอล(listed)
โดย นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.327% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูเรกา ดีไซน์(listed)
โดย นาย อุลิต จาตุรแสงไพโรจน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________