รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์
EIC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (EIC)
 - บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (GJS)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2562
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
______________________________________________________________________