รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 07:59:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ LB28DA ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
LB28DA
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 16/05/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ LB28DA ดังนี้
พันธบัตร LB28DA มีจำนวนวงเงินประมูล 25,000,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 25,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 25,000.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 136,300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 136,300.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17/05/2562 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________