รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 08:50:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
UPA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น(listed)
โดย นาย พสุ ลิปตพัลลภ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 70.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 70.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น(listed)
โดย นางสาว พราวพุธ ลิปตพัลลภ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 70.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 70.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.484% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย(listed)
โดย CAPITAL ASIA INVESTMENTS PTE LTD
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 24.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________