รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2562 08:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จี เจ สตีล(listed)
โดย ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 29.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 42.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 02/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0002% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ดล เหตระกูล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.787% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย ประชา เหตระกูล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.787% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________