รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 19:41:00
หัวข้อข่าว
Notification of the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019
หลักทรัพย์
PTG
แหล่งข่าว
PTG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Shareholders meeting's resolution

Subject                 : Shareholders meeting's resolution
Shareholder's meeting date        : 19-Apr-2019
Meeting's resolution           : Accordingly approved with board's 
resolution
Remark                  :
For More Details, Please Review the Information Memorandum
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.