รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:40:00
หัวข้อข่าว
Resolution of the Exercise of 8 Derivative warrants issued by KGI
หลักทรัพย์
QH13C1904A
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Report on the results of sale of securities (F53-5)

Report date of securities allocation   : 19-Apr-2019
Maturity date              : 18-Apr-2019

DW symbol                : BEAU13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : KBAN13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : PRM13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : PTTG13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : QH13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : TASC13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 123,000
DW symbol                : TPIP13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0
DW symbol                : TVO13C1904A
Number of subscribed DW (unit)      : 0

Authorized to sign on behalf of the   : MR. CHIH - HUNG LIN
company
Position                 : CHIEF OPERATING OFFICER
Authorized to sign on behalf of the   : MRS. SUCHADA SODTHIBHAPKUL
company
Position                 : EXECUTIVE DIRECTOR

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.