รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
Report on the results of the sale of warrants offered to existing common shareholders (F53-5)
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
ZMICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        The results of the sale of Warrants/TSR (F53-5)
Report date of securities allocation   : 19-Apr-2019

Type of offered securities

Warrant
Offered to

Existing common shareholders
Number of offered warrants (units)    : 413,434,000
Warrant trading symbol          : ZMICO-W4
Name of warrant             : WARRANTS TO PURCHASE ORDINARY SHARES 
OF SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 4
Offering price (baht per unit)      : 0.00
Allocation date             : 18-Apr-2019
Number of allotted/subscribed warrants  : 413,031,684
(units)
Number of remaining warrants (unit)   : 402,316
The company will deal with the remaining : The Company will discard all of the 
remaining warrants.
 warrants as follows
________________________________________________________________________________
___________________


Authorized to sign on behalf of the   : Mr. Chaipatr Srivisarvacha
company
Position                 : Vice Chairman and Chief Executive 
Officer

Mr. Jesadavat Priebjrivat
Authorized Director

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.