รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
Notification of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Company's Website
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        The Company has posted the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
2019 on Company's Website at
http://www.tipcoasphalt.com/investor_shareholderinformation.aspx since 18th
April 2019.
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.