รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 13:28:00
หัวข้อข่าว
Unreviewed Quarter 1 and Consolidated F/S (F45-3)
หลักทรัพย์
BAY
แหล่งข่าว
BAY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
    The Company and Consolidated Financial Statement (F45-3)
        BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

                   (In thousands)
The Consolidated Financial Statement
                  Quarter 1
                  Unreviewed
      Ending          31 March
      Year        2019     2018
 Net profit (loss)     12,736,746  6,214,569
 EPS (baht)           1.73     0.84
             


The Company Financial Statement
                  Quarter 1
                  Unreviewed
      Ending          31 March
      Year        2019     2018
 Net profit (loss)     7,350,185  2,519,394
 EPS (baht)           1.00     0.34
             


Remark

   Please see details in financial statements from SET SMART
 
 "The company hereby certifies that the information above is correct
 and complete."             Signature ___________________________
                  ( Ms. Duangdao Wongpanitkrit )
                  Chief Financial Officer
             Authorized Persons to Disclose Information
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.