รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 13:16:00
หัวข้อข่าว
Notification of the Change location of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019
หลักทรัพย์
TSI
แหล่งข่าว
TSI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Schedule of Shareholders' meeting

Subject                 : Schedule of Annual General Meeting of
 Shareholders
Date of Board resolution         : 21-Mar-2019
Shareholder's meeting date        : 26-Apr-2019
Beginning time of meeting (h:mm)     : 11 : 00
Record date for the right to attend the : 05-Apr-2019
meeting
Ex-meeting date             : 04-Apr-2019
Significant agenda item (New)      :
 - Omitted dividend payment
Venue of the meeting           : Indonesia room 3 floor Bangkok Wing 
Building Shangri-La Hotel, No. 89 Soi Wat Suan Plu, Charoen Krung Road, Bang
Rak, Bang Rak, Bangkok 10500
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.