รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 08:52:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
STPI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป(listed)
โดย จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.126% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.1029% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ(listed)
โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -0.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 4.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________