รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 08:37:00
หัวข้อข่าว
Book Closing and Suspended Trading of PTTC195A for redemption and payment
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTC195A)
Sign posted               : SP
Reason                  :
The redemption and payment date of the Secured Debentures
Book closing date            : From 07-May-2019 to 20-May-2019
The redemption and payment date of the  : 21-May-2019
Secured Debentures
Date of post "SP" sign          : From 02-May-2019 to 20-May-2019
Delisting date              : 21-May-2019
Remark                  :
Details of the redemption, principal and interest payment of PTT and PTTC195A 
news on April 18, 2019.
______________________________________________________________________