รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 08:36:00
หัวข้อข่าว
mai reminds the last trading day of TSF-W4 on 23 April 2019
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Investor reminding

Subject                 : Reminding of warrants' last trading 
date
Name of securities
 - Warrant of THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED No. 5 (TSF-W5)
Last trading date            : 23-Apr-2019
Book closing date of warrant       : From 26-Apr-2019 to 17-May-2019
Last exercise date            : 17-May-2019
Date of post SP sign           : From 24-Apr-2019 to 17-May-2019
Notification period for the exercise of : From 02-May-2019 to 16-May-2019
the warrant
Delisting date of warrant        : 18-May-2019
______________________________________________________________________