รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 07:37:00
หัวข้อข่าว
BEX announces BOT212A additional auction result to be traded on 22 April 2019
หลักทรัพย์
BOT212A
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                19/04/2019

The Stock Exchange of Thailand announced the auction result of BOT212A

According to the auction amount of 30,985,000 units.
The auction result of BOT212A is 30,985,000 units and in equivalent to 30,985.00
 Million Baht
In addition, the current outstanding is 107,554,000 units and in equivalent to 
107,554.00 Million Baht

Effective date is 22/04/2019

For more information , please see www.set.or.th
______________________________________________________________________