รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 07:37:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ BOT212A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 22 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 19/04/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ BOT212A ดังนี้
พันธบัตร BOT212A มีจำนวนวงเงินประมูล 30,985,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 30,985,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 30,985.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 107,554,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 107,554.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22/04/2562 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________