รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2562 06:36:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย(listed)
โดย PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/03/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย)(listed)
โดย นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________