รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 เม.ย. 2562 18:54:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่จะเข้าชิงรางวัล SET Awards 2019
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                        
ฉบับที่ 22 /2562
                                              4 เมษายน 
2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยชื่อ บจ. ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นที่จะเข้าชิงรางวัล SET Awards 2019

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงาน SET Awards ปีที่ 16 
ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น 620 บริษัท ทั้งนี้
เพื่อให้บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าชิงรางวัล โดยในปีนี้ ได้รวมการจัดงาน SET Awards และงาน
SET Sustainability Awards ไว้ในงานเดียวกัน เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ
ก่อนประกาศผลและมอบรางวัล พ.ย. นี้
 
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า SET Awards 
ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรวมการจัดงาน SET Awards และงาน SET
Sustainability Awards เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ชื่อ SET Awards โดยการมอบรางวัลได้แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล
คือ กลุ่มรางวัล Business Excellence และ กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
และยกย่องให้เป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่นๆ
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการพิจารณาลงทุนในระยะยาว โดยจะดำเนินงานในรูปแบบนี้ตั้งแต่ปี
 2562 เป็นต้นไป

ในปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นรวม 620 บริษัท โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มรางวัล 
และการแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนยังคงตามเดิม
โดยเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ซึ่งแบ่งตามช่วงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็น 5 กลุ่ม
และรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อีก 1 กลุ่ม
เพื่อใช้พิจารณาตัดสินรางวัล Best Company Performance Awards, Best Investor Relations Awards
และรางวัลกลุ่ม Sustainability Excellence ในปีนี้งานประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019
จะจัดขึ้นในเดือน พ.ย. 2562

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards 
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2019 กล่าวว่า
การมอบรางวัล SET Awards ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทุกปี
โดยรางวัลที่มอบมีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
จนได้รับการยกย่องว่าเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าของตลาดทุน
สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มรางวัล Business Excellence 
มอบให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียน

1) กลุ่มรางวัล Business Excellence ประกอบด้วย 7 รางวัลย่อย ได้แก่ 1) Best Investor Relations Awards 
2) Best Innovative Company Awards 3) Best Securities Company Awards 4) Best Asset Management Company
Award 5) Best Company Performance Awards 6) Best Deal of the Year Award และ 7) Best CEO Awards และ
 Young Rising Star CEO Award

2) กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประกอบด้วย 3 รางวัลย่อย ได้แก่ 1) Best Sustainability 
Awards 2) Highly Commended in Sustainability Awards และ 3) Rising Star Awards

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor 
สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2019 
และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9786 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 0
2009 9882

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________