รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มี.ค. 2562 09:35:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ THL
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
           ด้วยบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 
ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 22 มีนาคม
 2562)
   เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงดำเนินการให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ THL ต่อไป
______________________________________________________________________