รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 มี.ค. 2562 07:55:00
หัวข้อข่าว
BEX แจ้งรับ BOT212A ที่ประมูลเพิ่มเข้าซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
BEX
แหล่งข่าว
BEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                วันที่ 15/03/2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอแจ้งประกาศผลการประมูลของ BOT212A ดังนี้
พันธบัตร BOT212A มีจำนวนวงเงินประมูล 38,369,000 หน่วย

ผลการประมูลที่ประมูลได้ 38,369,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 38,369.00 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าคงค้างปัจจุบันเท่ากับ 76,569,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 76,569.00 ล้านบาท

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18/03/2562 เป็นต้นไป

หากผู้ลงทุนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.set.or.th
______________________________________________________________________