รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2562 09:10:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ADAM)
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
 - บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH)
 - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
 - บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (GSTEL)
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 - บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)
 - บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
 - บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT)
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
 - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)
 - บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2562
เหตุผล                       :
บริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ                      :
สำหรับ KTECH ซึ่งยังไม่นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขคุณสมบัติในการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
______________________________________________________________________