รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 14:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ GL
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ปลดเครื่องหมาย                    : H
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 26 ก.พ. 2562
รอบ                        : บ่าย
เหตุผล                       :
ตามที่ GL ขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ 
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษนั้น
บริษัทแจ้งว่าศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ 26 เมษายน 2562 (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 26 ก.พ. 2562)
______________________________________________________________________