รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2562 09:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "H" หลักทรัพย์ของ GL ในวันที่ 26 ก.พ. 2562
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 26 ก.พ. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
GL ขอหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 
ในช่วงเช้าวันนี้ กรณีฟื้นฟูกิจการ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และการตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "H" เพื่อหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ GL 
ในช่วงเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
______________________________________________________________________