รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 17:27:00
หัวข้อข่าว
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2018 (Revised Financial Statement Period)
หลักทรัพย์
ICN
แหล่งข่าว
ICN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Management Discussion and Analysis

Company name               : INFORMATION AND COMMUNICATION 
NETWORKS PUBLIC COMPANY LIMITED
Year                   : 2018
Quarter                 : Yearly
Ending                  : 31-Dec-2018
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.